სტრასბურგის გადაწყვეტილება „მაქარაშვილისა და სხვების საქმეზე“- სასამართლო ვერ განიხილავს, რომ მაქარაშვილისა და ბერძენიშვილის დაკავება იყო უსაფუძვლო

მაქარაშვილი ბერძენიშვილი

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე „მაქარაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ გადაწყვეტილება გამოიტანა.

სტრასბურგის სასამართლოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული დოკუმენტში, რომელიც პირველი სექტემბრით თარიღდება, ვკითხულობთ, რომ სასამართლომ ერთხმად დაადგინა, რომ მოსარჩელეების, მაქარაშვილისა და ბერძენიშვილის მიმართებით არ ყოფილა დარღვევა. ამასთან, ასევე დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-11 მუხლის დარღვევას მოსარჩელე კაჭარავას შემთხვევაში, შესაბამისად  სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, სახელმწიფომ სამი თვის ვადაში კაჭარავას უნდა გადაუხადოს 1 600 ევრო.

სტრასბურგის სასამართლო ვერ განიხილავს, რომ მოსარჩელეების, მაქარაშვილისა და ბერძენიშვილის დაკავება იყო აშკარად თვითნებური და უსაფუძვლო. ამასთან, სასამართლო არ მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ არ გამოიჩინა გარკვეული ტოლერანტობა შეკრებილების მიმართ. 

"გიორგი მაქარაშვილმა, ირაკლი კაჭარავამ და ზურაბ ბერძენიშვილმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შეიტანეს სარჩელი 2019 წლის ნოემბერში პარლამენტის შენობასთან გამართული დემონსტრაციის დროს შეკრების უფლების შეზღუდვასთან და მათ დაკავებასთან დაკავშირებით.

მოსარჩელეები სახელმწიფოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 (საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება) და მე-11 მუხლის (შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება) დარღვევაში ადანაშაულებდნენ.

საქმე ეხება 2019 წლის ნოემბრის დემონსტრაციას, როდესაც მომიტინგეებმა საქართველოს პარლამენტის შენობების ყველა შესასვლელი დაბლოკეს საარჩევნო სისტემის რეფორმის ჩავარდნის წინააღმდეგ პროტესტის დროს. ის ასევე ეხება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე შემდგომ სასამართლო განხილვას, რა დროსაც მოსარჩელეები დამნაშავედ ცნეს და ოთხიდან 12 დღემდე თავისუფლებს აღკვეთა მიუსაჯეს.

სასამართლომ ერთხმად დაადგინა, რომ მოსარჩელეების, მაქარაშვილისა და ბერძენიშვილის მიმართებაში არ ყოფილა კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის და მე-11 მუხლის დარღვევა. ასევე დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-11 მუხლის დარღვევას მოსარჩელე კაჭარავას შემთხვევაში. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, სახელმწიფომ სამი თვის ვადაში კაჭარავას უნდა გადაუხადოს 1 600 ევრო.

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 და მე-11 მუხლებზე დაყრდნობით, მოსარჩეელები ჩიოდნენ, რომ სასამართლომ ზედმეტად დიდი წონა მიანიჭა პოლიციის ოფიცრების განცხადებებს და უსამართლოდ დააკისრა მათ მტკიცების ტვირთი და რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა წარმოებაში პროკურორის არარსებობის შემთხვევაში, საქმის განმხილველი მოსამართლე ასრულებდა ამ უკანასკნელის ფუნქციებს და, შესაბამისად, მიკერძოებული იყო. გარდა ამისა, ისინი აცხადებენ, რომ მათ არ ჰქონდათ საკმარისი დრო დაცვის მოსამზადებლად და რომ მათ არ შეეძლოთ მოწმეების დასწრების უზრუნველყოფა იმავე პირობებით, როგორც ბრალდების მხარეს. და ბოლოს, ისინი ჩიოდნენ, რომ მათი დაპატიმრებითა და გასამართლებით დაირღვა მათი მშვიდობიანი შეკრების უფლება,"- წერია განცხადებაში. 

რაც შეეხება ცალკეული განმცხადებლების მიმართ მიღებული კონკრეტული ზომების აუცილებლობისა და პროპორციულობის შეფასებას, სტრასბურგის სასამართლო მიიჩნევს, რომ 2019 წლის 18 ნოემბრის დემონსტრაცია განზრახ იყო ორგანიზებული ისე, რომ განზრახ დარღვეულიყო საზოგადოებრივი ცხოვრება დემოკრატიულად ​არჩეული საკანონმდებლო ორგანოს ბლოკირების გზით გარკვეული პოლიტიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე, რაც არის შესაბამისი წესებისა და რეგულაციების აშკარა დარღვევა.

"სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს პირველი და მესამე მოსარჩელის გარკვეულწილად ურთიერთგამომრიცხავი არგუმენტებსა და აღიარებებზე, პროტესტის ობსტრუქციული ფორმების არჩევასთან დაკავშირებით, დემოკრატიულ საზოგადოებაში პარლამენტის ეფექტური ფუნქციონირების მნიშვნელობის უგულებელყოფით. ამასთან დაკავშირებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირველ და მესამე მომჩივანს არ ჩაუდენიათ ძალადობრივი ქმედებები და არც სხვები წაუქეზებიათ ასეთ ქმედებებისკენ, პარლამენტის შენობის შესასვლელების სრული ბლოკირება და მათ გასახსნელად მოგვიანებით პოლიციის ძალისხმევის შეფერხება, შიდა კანონმდებლობის, მრავალი გაფრთხილების და დემოკრატიულად არჩეული პარლამენტის წევრების მიერ მათ ფუნქციების შესრულების საჭიროებისა და უფლების აშკარა უგულვებელყოფით, შეიძლება შეფასდეს როგორც „დასაგმობი“ საქციელი. ამგვარმა ქცევამ შესაძლოა, გაამართლოს სასჯელის დაწესება, თუნდაც კრიმინალური ხასიათის,"- წერია დოკუმენტში. 

სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ ამ კონტექსტში მოპასუხე სახელმწიფოს უფლება ჰქონდა მიეჩნია, რომ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ინტერესები აღემატებოდა მოსარჩელეთა ინტერესებს, რომლებიც ახორციელებდნენ პარლამენტის შენობის ბლოკირებისას იქამდე, ვიდრე მთავრობასთან მოლაპარაკებებში არ იქნა მიღწეული პროგრესი.

"ამ მხრივ, სასამართლო განსაკუთრებით აღნიშნავს პირველი და მესამე მოსარჩელის (გიგა მაქარაშვილისა და ზურაბ ბერძენიშვილის) სამოქალაქო აქტივისტების სტატუსს და აღნიშნავს, რომ დემონსტრაციების ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა, როგორც დემოკრატიული პროცესის მონაწილეებმა, პატივი უნდა სცენ წესებს, რომლებიც ამ პროცესს არეგულირებს მოქმედი რეგულაციების დაცვით. სტრასბურგის სასამართლო ვერ განიხილავს, რომ მოსარჩელეების, მაქარაშვილისა და ბერძენიშვილის დაკავება იყო აშკარად თვითნებური და უსაფუძვლო. ამასთან, სასამართლო არ მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ არ გამოიჩინა გარკვეული ტოლერანტობა შეკრებილების მიმართ. ამას გარდა, პირველი და მესამე მოსარჩელე პარლამენტამდე გზის გახსნის ბრძანებას რომ დამორჩილებოდნენ, მათ საპროტესტო აქციის გაგრძელებას არაფერი შეუშლიდა ხელს,"-ვკითხულობთ განცხადებაში.

ამასთან, დოკუმენტში ნათქვამია, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დასკვნით, გიგა მაქარაშვილსა და ზურაბ ბერძენიშვილს ადმინისტრაციული სასჯელი პატიმრობის სახით შეეფარდათ არა საპროტესტო აქციის ორგანიზებისთვის ან მათში მონაწილეობისთვის, არამედ იმისთვის, რომ მათ გადაკეტეს გზა პოლიციის მცდელობისას, გაეხსნა გასასვლელი პარლამენტის შენობისკენ. გზებისა და ადმინისტრაციული დაწესებულებების ბლოკირება წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, რაც არის მკაფიოდ განსაზღვრული კანონმდებლობით. შესაბამისად, აღნიშნული ორი მოსარჩელის მიერ კონვენციის მე-11 მუხლი არ დარღვეულა.

რაც შეეხება მეორე მოსარჩელეს, კაჭარავას, ხელმისაწვდომი მასალები არ აჩვენებს, რომ ის იყო დემონსტრაციის ორგანიზატორებს შორის ან პირადად ბლოკავდა პარლამენტის შენობის შესასვლელებს ან აფერხებდა პოლიციის მცდელობებს, გაეხსნათ გასასვლელები. სასამართლო მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ ვერ წარადგინა კაჭარავას გასამართლებისა და მისთვის ოთხდღიანი პატიმრობის შეფარდების აუცილებლობისა და თანაზომიერებების საკმარისი მტკიცებულებები. შესაბამისად, ადგილი ჰქონდა მის მიმართ კონვენციის მე-11 მუხლის დარღვევას,'- ვკითხულობთ განცხადებაში. 

ამასთან, სტრასბურგის გადაწყვეტილების მიხედვით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ პარლამენტის ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა დემოკრატიული საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანესი ღირებულებაა. 

უახლესი
218
218-ე დღე: ომი უკრაინაში - დღის სტენოგრამა

* ოკუპანტების მიერ დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ დნიპროს დაბომბვის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა, - ამის შესახებ დნეპროპეტროვსკის რეგიონალური სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ვალენტინ რეზნიჩენკო „ტელეგრამზე“ იუწყება. მისი თქმით, დაღუპულებს შორის ერთი ბავშვია.* აშშ უკრაინას ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემის HIMARS-ის დამატებით 18 ერთეულს გადასცემს. ამის შესახებ „ეხო კავკაზა“ იუწყება. * ომის შესწავლის ინსტიტუტის ანალიტიკოსების (ISW) თქმით, ლიმანთან რუსული ჯარები შესაძლოა, გარდაუვალი კოლაფსის წინაშე აღმოჩნდნენ. * „ვისაც მხოლოდ რუსული ესმის, თუ ცხოვრება გინდა, გაიქეცი, თუ გინდა იცოცხლო, დანებდი“, - ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვიდეომიმართვისას განაცხადა. 

კონფლიქტი 1664434837

ლარსი
მობილიზაციის გამოცხადებიდან რუსეთი უფრო მეტმა ადამიანმა დატოვა, ვიდრე თებერვლის ომში იყო ჩართული - ბრიტანული დაზვერვა

ბრიტანული დაზვერვის თანახმად, ერთ კვირაში, უფრო მეტი ადამიანი გაიქცა რუსეთიდან მობილიზაციის გამოცხადების გამო, ვიდრე უკრაინაზე სრულმასშტაბიანი თავდასხმის დასაწყისში რუსული ჯარების დაჯგუფებაში იყო. „შვიდი დღის განმავლობაში, რაც პრეზიდენტმა პუტინმა გამოაცხადა „ნაწილობრივი მობილიზაცია“, მოხდა რუსების საკმაოდ მასიური გასვლა ქვეყნიდან, რომლებსაც არ სურთ ობში ჩაბმა“, - აღნიშნავს სადაზვერვო სააგენტო.ამასთან, რამდენადაც ცნობილია, გაქცეულებს შორის ყველაზე მდიდარი და განათლებული ხალხი ჭარბობს .- ნათქვამია ბრიტანული დაზვერვის ანგარიშში.დაზვერვამ აღნიშნა, რომ რუსული ძალები, პოლიტიკური ზეწოლის გამო, აგრძელებენ თავდასხმის მცდელობას ბახმუტზე, ნაცვლად მათი ფლანგების გაძლიერებისა. 

მსოფლიო 1664434653

გია გეწაძე
"მთავარი ოპოზიციური პარტია ითხოვს 1000 ლარს ბიძინას ბიუჯეტში იმ ხალხისთვის ვინც ჩვენ გვკლავს" - გია გეწაძეს

„ნაციონალური მოძრაობის“ ინიციატივას რუსეთის მოქალაქეებისთვის 1000-ლარიანი „საოკუპაციო შენატანის“ დაწესებასტან დაკავშირებით, სოციალურ ქსელში ყოფილი პარლამენტარი, საქართველოსა და უკრაინის ყოფილი მთავრობების მაღალჩინოსანი გია გეწაძ გამოეხამურა.გეწაძე  საქართველოს ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შურცხმყოფელი სიტყვებით მიმართავს და შახსენებს, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე, მათი ინიციატივა უადგილოა.„მეგობრებო, აქ ომია უკრაინაში, ისე, რომ იცოდეთ ყოველი შემთხვევისთვის...როცა ომია და ოკუპანტი გკლავს და ამ დროს მთავარი ოპოზიციური პარტია ითხოვს 1000 ლარს ბიძინას ბიუჯეტში იმ ხალხისთვის ვინც ჩვენ გვკლავს...  დიდი ბოდიში ძმებო მაგრამ უკრაინაში არ დაგინახოთ ჩამოთრეულები,“ - წერს გია გეწაძე.ცნობისათვის, „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ რუსეთის მოქალაქეებისთვის 1000-ლარიანი „საოკუპაციო შენატანის“ დაწესების ინიციატივასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა.როგორც პარტიაში განმარტავენ, აღნიშნული კანონი პირებს დაავალდებულებს, რომ საოკუპაციო შენატანის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები წარადგინოს ნებისმიერ კერძო და საჯარო დაწესებულებებში, იმისათვის, რომ მიიღოს სასურველი მომსახურება.

პოლიტიკა 1664434416

ივანიშვილი
"სიაში არიან საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის, ივანიშვილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის აუცილებლად იქნება სანქცირებული"- სასანქციო სიაზე მომუშავე ჯგუფის წევრი

უკრაინის დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული კომისიის წარმომადგენელი სვეტლანა მუსიიაკა, რომელიც უკრაინის კორუფციის პრევენციის ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული სასანქციო სიაზე მომუშავე ჯგუფის წევრია, იმ ქართველი მოქალაქეების ვინაობას ასახელებს, რომლებიც საანქციო სიაში არიან შეყვანილები. სვეტლანა მუსიიაკა "ინტერპრესნიუსთან" ინტერვიუში განაცხადა, რომ აღნიშნულ სიაში არიან ბიძინა  ივანიშვილი და მასთან დაკავშირებული რამდენიმე სხვა ადამიანი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი აუცილებლად დასანქცირდებიან."ახლა ჩვენ გვაქვს სანქციების სიის შედგენის საწყისი ეტაპი - ეს არის ე.წ. სანქციების სია კორუფციის პრევენციის ეროვნული სააგენტოს მიერ. სწორედ მათ შეადგინეს პიროვნებებისა და იურიდიული პირების სია, რომლებიც შეიძლება გახდნენ სანქციების სამიზნეები. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ მიერ სიაში შეყვანილი ყველა ადამიანი დასანქცირდება. ეს მხოლოდ ვარაუდია, რომელიც დაფუძნებულია ანალიზზე, შესწავლილ დოკუმენტაციაზე,"- აცხადებს მუსიიაკა.მუსიიაკა აღნიშნვას, რომ სანქციების დაწესებამდე ბევრი ეტაპია გასავლელი, საბოლოო გადაწყვეტილებას კი, თუ ვის დაუწესდება სანქცია, ქვეყნის პრეზიდენტი იღებს. "ამის შემდეგ გადავდივართ იურიდიულ ეტაპზე. სანქციების შესახებ უკრაინის კანონის მიხედვით, მინისტრთა კაბინეტმა და სხვა სახელმწიფო უწყებებმა, მათ შორის, უსაფრთხოების სამსახურმა, ეროვნული ბანკმა წინადადებით უნდა მიმართონ უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს, რათა მან გაავრცელოს სანქციები ადამიანებსა და იურიდიულ პირებზე. ეს საბჭო განიხილავს ამ წინადადებას და ეთანხმება ან არ ეთანხმება მას იმის მიხედვით, რამდენად მყარი სამართლებრივი საფუძველი აქვს ამას. შემდეგ ეტაპზე უკვე უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭო თავის გადაწყვეტილებას წარუდგენს პრეზიდენტს და მხოლოდ პრეზიდენტს შეუძლია სანქციების სიასთან დაკავშირებით სამართლებრივი გადაწყვეტილების მიღება.რაც შეეხება იმ ადამიანების სიას, რომლებიც შესაძლოა დაექვემდებარონ სანქციებს, აქ არის, დაახლოებით, 19 ათასი ადამიანი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის რუსეთის ფედერაციიდან და სხვა ქვეყნებიდან“, - განაცხადა ინტერვიუში სასანქციო სიაზე მომუშავე ჯგუფის წარმომადგენელმა.რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეებს, სვეტლანა მუსიიაკას ინფორმაციით, ამ ეტაპზე სანქციები საქართველოს არც ერთ მოქალაქესთან მიმართებაში არ არის დაწესებული.„მე შევხედე უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოსა და შემდეგ უკვე პრეზიდენტის საბოლოო გადაწყვეტილებებს სანქციებთან დაკავშირებით და ისინი არ ეხება საქართველოს მოქალაქეებს, ანუ სანქციები არ არის დაწესებული საქართველოს მოქალაქეებზე და შეიძლება არც დაწესდეს, თუმცა კორუფციის პრევენციის ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ ფართო სიაში არიან საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის, არის ივანიშვილი და მასთან დაკავშირებული რამდენიმე სხვა ადამიანი, მაგრამ, კიდევ ერთხელ განვმეორდები და ვიტყვი, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ან მისი ახლო გარემოცვა აუცილებლად იქნება სანქცირებული. ეს მხოლოდ წინასწარი ვარაუდია“, - აღნიშნა სვეტლანა მუსიიაკამ.

პოლიტიკა 1664434255

სვეტლანა ციხანოვსკაია
"ლუკაშენკოს ვიზიტი აფხაზეთში აღმაშფოთებელი და მიუღებელია, ის წარმოადგენს პუტინს და არა ბელორუს ხალხს" - ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერი

ლუკაშენკო წარმოადგენს პუტინს და არა ბელორუს ხალხს, – ასე ეხმაურება ბელარუსის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, სვეტლანა ციხანოვსკაია ალექსანდრე ლუკაშენკოს "ვიზიტს" დე ფაქტო აფხაზეთშისვეტლანა ციხანოვსკაია მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობას.„ბელარუსის გაერთიანებული გარდამავალი კაბინეტი გამოხატავს სრულ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ლუკაშენკოს ვიზიტი აფხაზეთში აღმაშფოთებელი და მიუღებელია. ის წარმოადგენს პუტინს და არა ბელორუს ხალხს. ჩვენ ვდგავართ საქართველოს გვერდით და ვცდილობთ უფრო ღრმა თანამშრომლობას ჩვენს ქვეყნებს შორის“, – აცხადებს სვეტლანა ციხანოვსკაია.შეგახსენებთ, ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო ოკუპირებულ აფხაზეთში გუშინ ჩავიდა. ლუკაშენკო აფხაზეთის ე.წ. პრეზიდენტს ასლან ბჟანიას ბიჭვინთის აგარაკზე შეხვდა.  United Transitional Cabinet of Belarus expresses full support for the territorial integrity of Georgia. Lukashenka’s visit to Abkhazia is outrageous & unacceptable. He represents Putin, not the Belarusian people. We stand by 🇬🇪 & seek deeper collaboration between our countries. — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) September 28, 2022

კონფლიქტი 1664433759

დავით ზარდიაშვილი
"ლუკაშენკომ ყველაფერი უნდა იღონოს, რათა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს" - დავით ზარდიაშვილი

ბელორუსის ლიდერის, ალექსანდრ ლუკაშნკოს სოხუმში ვიზიტს ეხმაურება სოციალურ ქსელში ანალიტიკოსი დავით ზარდიაშვილი.ზარდიაშვილი ამბობს, რომ  „ოკუპირებლი ტერიტორიების შესახებ“ მოქმედი კანონის მიხედვით, ლუკაშნკოს თბილისშ ჩამოსვლის შემთხვევაში პასუხისგება მოუწევს.„თუ ლუკაშენკო თბილისში ჩამოვა, მას მოუწევს პასუხისგება სოხუმში კანონგარეშე ვიზიტის გამო - ამას მოითხოვს "ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ" საქართველოს კანონი. თუ ლოგიკას გავყვებით, ლუკაშენკომ გადადგა ნაბიჯი, რის შედეგადაც ის თბილისში ვერ ჩამოვა, სანამ "ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ" კანონი ძალაშია, ხოლო ეს კანონი დეოკუპაციამდე, ე.ი. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე, აუცილებლად ძალაში იქნება. დასკვნა კი ესაა - თუ ლუკაშენკოს ოდესმე თბილისში ჩამოსვლა სურს, მან ყველაფერი უნდა იღონოს, რათა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი გაუქმდეს,“- წერს დავით ზარდიაშვილი.ცნობისთვის, ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავიდა. ლუკაშენკო აფხაზეთის ე.წ.პრეზიდენტს ასლან ბჟანიას ბიჭვინთის აგარაკზე შეხვდა. შეხვედრაზე ლუკაშენკომ აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან, ვლადიმერ პუტინთან გუშინ გამართულ შეხვედრაზე აფხაზეთის საკითხი განიხილეს. მისი თქმით, აფხაზეთთან არა მხოლოდ „მეგობრობის ხიდის“ აშენება, არამედ ძალიან სერიოზული ურთიერთობები სურთ.

პოლიტიკა 1664433231